FARVERNES VERDEN ER BARE SKØN!

Blot med farver når vi langt

Bag Farvernes ABC står Københavns Malerlaug – et snart 400 år gammelt branchefællesskab af selvstændige malermestre i hovedstadsområdet.

Vi vil gerne sprede budskabet om farvernes betydning for os alle sammen.

Farvernes ABC begyndte for nogle år siden med en konkurrence blandt alle hovedstadsområdets skoleklasser om, hvem der kunne designe det flotteste klasselokale. Vinderklassen fik realiseret sit projekt.

Konkurrencen er for længst slut. Men det er jo stadig relevant at fortælle om, hvad farver gør for os – og gør ved os. Derfor har vi samlet vores undervisningsmaterialer om farver her på siden, og gjort det tilgængeligt for alle. Du er meget velkommen til at downloade og bruge alle materialer.

Undervisningskompendiet Farvernes ABC

Farvernes ABC er et inspirerende læremateriale om farver, som er målrettet undervisning på grundskoleniveau. Det indeholder basal grundviden om farver og farvelære, som er nemt at bruge i en undervisningssituation. Alle forklaringer er rigt illustrerede og efterfølges af konkrete øvelser til eleverne. Det er grundlaget for en spændende rejse for alle børn ind i farvernes verden.

Gå til kompendiet Farvernes ABC https://farvernesabc.dk/undervisningsmateriale/

Kompendier om farver i historiske stilperioder

Du er meget velkommen til at  bruge vores temahæfter om farver i udvalgte historiske perioder. De er udviklede til bygningsmaleruddannelsen, men de er også spændende og relevante for alle med interesse for de klassiske stilperioder. De er brugervenlige og rigt illustrerede.

Gå til temahæfterne om stilperioder https://farvernesabc.dk/laerervejledning/

Artikler om hver farves betydning og anvendelse

Alle farver har en betydning og påvirker os på mange måder. Vi har samlet syv artikler om farver skrevet af Søren Scheffmann, hvor du kan læse mere om hvad farverne symboliserer, deres udtryk, historiske anvendelse og betydning i malerkunsten og vores samfund.

Gå til artiklerne om hver farve https://farvernesabc.dk/lidt-om-farvernes-betydning/

© 2024 - Farvernes ABC. All rights reserved.