Om Københavns Malerlaug

Københavns Malerlaug blev stiftet i 1622 og er kort fortalt et fagligt fællesskab af mere end 400 bygningsmalervirksomheder og et mindre antal skiltefabrikanter og -malere.

Vores mission er at skabe et fagligt fundament for vores medlemsvirksomheder foruden at være et centrum for netværk. Men vores omverden har også glæde af Københavns Malerlaug.

Du kan læse mere om København Malerlaug på www.kbh.malerlaug.dk

Generering af viden

Københavns Malerlaug er – og vil gerne være – kendt for at udvikle og formidle faglig viden. Målgruppen er ikke alene laugets medlemmer, men i mindst lige så høj grad vores kunder. Vi tror på, at jo mere viden, vi besidder i fællesskab, desto bedre kvalitet kan vi opnå.

Blot med farver når vi langt

Med henblik på bygningsmaleruddannelsen har Malerfagets Faglige Fællesudvalg fået udviklet et antal temahæfter om farver i historien. I korte, lettilgængelige tekster og med gode illustrationer lærer du og dine elever om de klassiske stilretninger gennem tiderne.

Læs om og hent:

Art Deco
Art Nouveau
Bauhaus
Funktionalisme
Klassicismen
Kubismen
Modernismen
Popart
Postmodernismen
Renæssancen
Rokokoen

Undervisningskompendiet Farvernes ABC

Alle er også meget velkomne til at brug vores undervisningsmateriale Farvernes ABC, som er målrettet undervisning på grundskoleniveau.

Farvernes betydning og anvendelse

Lær mere om farvernes betydning i vores artikler her.

© 2024 - Farvernes ABC. All rights reserved.